หน้าหลัก / เกี่ยวกับการแข่งขัน
   

 

เกี่ยวกับการแข่งขัน

ชื่อการแข่งขัน : 
ทะเลแก้วเกมส์”
แนวคิดและความหมาย
หมายถึง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29  
ทะเลแก้วเป็นชื่อของสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก มีพื้นที่ 1,000 ไร่ และเป็นสถานที่ๆใช้เป็นสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬา

คำขวัญ : “บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีน้ำใจ”
แนวคิดและความหมาย
ราชภัฏทั้ง 8 แห่ง รวมตัวกันแข่งขันกีฬา กันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


 

ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน 
แนวคิดและความหมาย  
            แรงบันดาลใจ เนื่องจากเมืองพิษณุโลกสมัยสมเด็จพระนเรศวร การตีไก่เป็นกีฬาที่สมเด็จพระนเรศวร
ทรงโปรดมาแต่เยาว์วัย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นำไก่ชนพระนเรศวรมาเป็นส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือในครั้งนี้
            ไก่ชนนเรศวร เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองพิษณุโลก
            เลขที่ 29 สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ตัวเลขผสมผสานกันเป็นรูปไก่ชนพระนเรศวรได้อย่างลงตัว มีความหายแทนความร่วมมือกันจนบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้
            สีม่วง คือ สีประจำจังหวัดพิษณุโลก อันเป็นสีที่หมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีที่มาจากสีม่วงเป้นสีผสมผสานระหว่างสีน้ำเงิน (สีแห่งความเป็นกษัตริย์) และสีแดง (สีแห่งความกล้าหาญ)
            สีเขียว คือ สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันเป็นสีที่หมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
            หงอนไก่ แทน คบเพลิงที่ลุกอย่างโชติช่วงประกาศให้รู้ว่าการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้ว
            หางไก่ แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ที่มารวมตัวกันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ในครั้งนี้ สีเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 8 แห่ง วางคู่สีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไว้ตรงกลางเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าภาพแกนนำการจัดการแข่งขันนั้นเอง 
            พุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญต่อจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมาก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพิษณุโลก และเป็นพระพุทธรุปสำคัญของประเทศไทย
            สีทอง คือ ความสำเร็จ มีเกียรติและมีคุณค่าของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
            ดอกกาสะลอง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกวางเรียงกัน 15 ดอก สื่อถึง ชนิดกีฬาทั้ง 15 ชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 


 

สัตว์นำโชค (Mascot) : สุนัขบางแก้ว
แนวคิดและความหมาย
สุนัขบางแก้วถือคบเพลิง สุนัขบางแก้วเป็นสุนัขขนาดกลาง มีสัดส่วนที่กลมกลืนประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว เป็นสุนัขไทยพันธุ์ไทยพันธุ์หนึ่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีนิสัยซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ แสนรู้และเป็นสุนัขพันธุ์ดุ ปัจจุบันได้นำไปฝึกเป็นสุนัขสงครามและมีผู้นิยมนำไปเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของการแข่งขันครั้งนี้